Asociaţia obştească Societatea Ştiinţifico-Practică de Medicina de Urgenţă şi Catastrofe din Republica Moldova este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate. Asociaţia este o organizaţie profesională şi ştiinţifică a medicilor, farmaciştilor cu studii superioare şi felcerilor cu studii medii care îşi desfăşoară activitatea în asistenţa medicală de urgenţă, învăţămînt şi cercetarea ştiinţifică medicală din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate.

Scopurile Asociaţiei și Societății:

• Contribuirea la elaborarea politicii medico-sanitare ;
• Contribuirea la apărarea demnitatăţii şi promovarea drepturilor şi intereselor membrilor săi în toate sferele de activitate: apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicilor în exercitarea profesiunilor;
• Asigurarea respectării de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de bolnav şi de sănătatea publică;
• Asigurarea aplicării legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiunii;
• Contribuirea la formarea medicală continuă a medicilor care activează în domeniul medicinei de urgenţă şi catastrofe;
• Contribuirea la aplicarea în practică a tehnologiilor medicale performante de investigaţii, diagnostic, tratament şi profilaxie în domeniul medicinii de urgenţă şi catastrofe;
• Facilitarea angajării în cîmpul muncii a tinerilor medicii şi şomeri în domeniul medicinei de urgenţă şi catastrofe;
• Participarea la formarea continuă medicală şi reformarea continuă a serviciului sănătăţii.
• Contribuirea la definirea nomenclatorului de specialităţi medicale, a gradelor profesionale şi competenţelor acestora;
• Acordarea ajutorului şi susţinerea personalului medical în domeniul medicinei de urgenţă şi catastrofe şi în special a membrilor Asociaţiei în exercitarea în condiţii optime a atribuţiilor profesionale;
• Apărarea prestigiului profesional şi ştiinţific al personalului medical în domeniul medicinei de urgenţă şi catastrofe şi a intereselor pacienţilor;
• Protecţia socială a personalului medical în domeniul medicinei de urgenţă şi catastrofe şi în special a membrilor Asociaţiei, prin înscrierea acestora în sistemul de asigurări sociale;
• Contribuirea la aplicarea normelor etice în sistemul de relaţii medic-medic, medic-bolnav cît şi aplicarea normelor juridice corespunzătoare;
• Contribuirea la acumularea şi distribuirea ajutoarelor materiale;
• În comun cu autorităţile publice şi instituţiile afiliate, va evalua necesarul de ajutoare umanitare şi va identifica beneficiarii acestora.

Încarcă fișierul cu statutul Asociației
Încarcă fișierul cu statutul Societății