Duminică, 15 octombrie, omenirea a marcat Ziua mondială a spălatului pe mâini. În Republica Moldova evenimentul respectiv a fost consemnat prin organizarea diverselor acţiuni medicale şi informaţionale, cu scopul instruirii şi educării populaţiei pentru respectarea cerinţelor igieno-sanitare în spitale, spaţii publice, casnice şi habituale. Dat fiind faptul, că în timpul activităţii de zi cu zi lucrătorii medicali contactează cu un număr foarte mare de pacienţi, problema mânilor curate are pentru ei o însemnătate primordială. Potrivit unor date de specialitate, circa 80% din infecţiile intraspitaliceşti sunt cauzate de contactul direct al măinilor.

În IMU, ca şi în orice instituţie de profil chirurgical, igiena măinilor reprezinta prioritatea nr. 1 pentru toate activităţile medicale cotidiene

Îngrijirea curată semnifică o îngrijire sigură , deoarece este prima provocare ţintită spre siguranţa pacienţilor. Conceptul acesta de securitate medicală spitalicească a fost lansat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS ) la Adunarea sa generală din 2002

Din acest considerent, obiectivul “mâinlor curate” a devenit pentru medicii şi asistenţii medicali ai instituţiei nu doar un exerciţiu profesional, dar şi un mod de gândire, de comportament etic. Noua paradigmă a activităţii medico-sanitare a lucrătorului medical din IMU are la bază experienţa de combatere a infecţiilor nosocomiale, preluată acum 2 ani de la colegii din Spitalul universitar al or. Tartu, Estonia. Proiectul respectiv e la o etapa acvansată de implementare, înregistrând déjà rezultate palpabile. Numărul infecţiilor nosocomiale în spital pe primele 9 luni s-a redus în jumătate. De acest fapt s-au convins şi inspectorii Centrului municipal de sănătate publică, care au venit în septembrie trecut la Institut pentru a efectua un control selectiv cu prelevarea lavajelor la flora microbiană de pe măinile asistentelor medicale.

În perioada de referinţă au fost efectuate mai multe vizite reciproce. Ai noştri au plecat la Tartu pentru a învăţa cum funcţionează sistemul de control şi evidenţă a infecţiilor intraspitaliceşti, ei au venit la Chişinău pentru a monitoriza şi aprecia aplicarea corectă a proiectului. La prima deplasare au adus cu ei şi 2 aparate speciale cu raze ultraviolete de măsurare a calităţii Igienii măinilor şi determinare extempore a rezultatului.

La moment toate secţiile spitalului Institutului de Urgenţă sunt dotate cu dispensere şi antiseptici pentru măini. Au fost instalate 170 de dispensare pentru pat şi 154 de dispenser pentru hol, care sunt acţionate cu cotul.

Funcţionarea şi completarea aparatelor respective cu toate cele necesare ţin de competenţa asistentelor medicale superioare.