În perioada 3-5 octombrie 2017 la Chişinău au avut loc lucrările Congresului al 6-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor cu participare internaţională, ce s-a derulat sub însemnele Anului Nicolae Testemiţanu. Încărcătura emotivă deosebită a forului a mai fost determinată şi de o festivitate de nivel european, Ziua Academiei Europene de Neurologie, ce se marchează pe 5 octombrie, devenind, astfel, o premieră pentru Republica Moldova.

La inaugurarea evenimentului au luat parte Stela Grigoraş, ministrul Sănătăţii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga, preşedintele Comisiei Parlamentare Protecţie Socială, Sănătate şi Familie, academicianul Ion Ababii, rectorul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”, directori de instituţii medico-sanitare, profesori universitari, medici neurologi şi neurochirurgi din ţară, precum şi specialişti marcanţi în domeniu din România, Ucraina, Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Israel şi alte ţări.

În ziua dinaintea manifestaţiei (luni, 2 octombrie) organizatorii congresului în frunte cu academcianul Stanislav Groppa, preşedintele Societăţii Neurologilor din Republica Moldova, au desfăşurat, după tradiţie, întâlniri (cu titluri de pre-cursuri neurologice) ale oaspeţilor cu medicii specialişti ai Departamentului de specialitate din cadrul Institutului de Medicină Urgentă şi alte instituţii din ţară. La ele au fost scoase în evidenţă realizările medicale şi tehnologice ale subdivizunii medicale respective, raportate la experineţeţele medicinii neurologice mondiale aplicate la etapa contemporană.

Congresul a însumat o serie sesiuni, workshop-uri, comunicări şi postere, chemate să exprime multituinea preocupărilor oamenilor de ştiinţă şi ale medicilor practicieni în ceea ce ţine de metodele tratamentului neurolgoic clinic şi paraclinic. Accidentul vascular cerebral, epilepsia, patologiile demielinizante şi degenerative ale sistemului nervos central sunt suferinte neurologice, ce afectează annual milioane de oameni, iar depistarea lor la vârste din ce în ce mai tinere constituie un semnal de alarmă pentru specialişti. S-a estimat că aproximativ 83 milioane de oameni de pe mapamond suferă de boli neuro-psihice. În acest context, nevoia de a întreprinde măsuri prompte pe termen scurt, dar şi pe viitor, în scopul combaterii patologiei neurologice, a devenit una foarte şi foarte stringentă. Raportorii au vorbit în profunzime şi argumentat despre cum pot fi prevenite îmbolnăvirile respective, ce metode innovative de diagnosticare, tratament şi recuperare neurologică a maladiilor exzistă şi cum pot fi ele utilizate cu succes în tratamentele diferenţiate.

Un fapt destul de curios. Un profesor din România a venit la Congres împreună cu doi pacienţi, suspectaţi de neuropatie diabetică, care au fost testaţi în plenului forului la un dizpozitiv sofisticat (Sudoscan), care le-a scanat pe loc gradul de evoluţie a neuropatiei autonome periferice. Ce vrea să spună acest caz. În primul rând, că ştiinţa neurologică nu stă pe loc. Se dezvoltă. Sunt puse în aplicaţie tehnologii medicale noi, de precizie înaltă, iar acest lucru ajută la depistarea precoce şi exactă a morbidităţii şi, respectiv, elaborarea strategiei necesare de tratament medical recuperator.

Altfel spus, la Congres s-a reuşit un schimb productiv de informaţii profesionale importante în stare să asigure dezvoltarea continuă a ramurii şi partajarea globală a strategiilor terapeutice în vederea sporirii calităţii vieţii pacienţilor neurologici.